top of page

ป้ายคอเสื้อ QLABEL ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต

งานสกรีนป้ายลาเบล ต้องอาศัยความใส่ใจและความชำนาญในการผลิต

ถ้าไม่มีทีมช่างที่ชำนาญ อาจจะส่งผลให้งานสกรีนมีปัญหาได้ครับ

เช่น สีลอกหลุด หรือสีเพี้ยนในตัวชิ้นงานก็เป็นได้

“ ร้านของเราควบคุมงานผลิต โดยทีมช่างชำนาญการทุกขั้นตอน “

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page