top of page

Ribbons About

We're Label & ribbon Quality
ริบบิ้นสีขาว

ริบบิ้น (Ribbon)

สิ่งที่ทั่วโลกใช้สื่อแทนความหมายไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดในระดับสากล


ริบบิ้น ในภาษาไทย หรือที่เรียกว่า Ribbon ปกติริบบิ้นทั่วไปนั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสริมความงาม หรือใช้ผูกหรือติดกับสิ่งของเพื่อความสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของนั้นๆ ในปัจจุบันก็ยังมีการ สกรีนริบบิ้น เพื่อใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับ แบรนด์สินค้าใหม่ๆ หรือ ใช้ในการผู้กล่องของขวัญ ช่อดอกไม้ เพิ่มความสวยงาม สร้างความเป็นเอกลักษณ์ นำไปติดกับข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ หรือใช้ในงานแฟชั่น งานแฮนด์เมด ไปจนถึงใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง ริบบิ้นผูกผม ปลอกคอสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งสายคล้องคอเหรียญรางวัลต่างๆ และยังมีการนำ ผ้าริบบิ้นมาขดเป็นริ้วเป็นรูปทรงต่างๆ ให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม และเปลี่ยนไปเรียกงานชนิดนี้ว่า โบว์ แทน

ประเพณีการติดริบบิ้นเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงบัจจุบัน  เมื่อลองศึกษาหาข้อมูลดูก็พบว่า บางส่วนมีการใช้ในเชิงสัญลักษณ์ อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วตัวอย่างเช่น

 

 

 

White Ribbon

ริบบิ้นสีขาว
สัญลักษณ์แห่ง "ความรุณแรงต่อเด็กและสตรี"
จุดเริ่มต้นการติดริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) เกิดขึ้นในปี 1991 ประเทศ แคนาดา หลังเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงอย่างโหดร้าย จำนวนผู้เคราะห์ร้ายสูงถึง 14 คน ภายในเมือง Montreal เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ นักศึกษาชายกว่า แสนคนออกมาเรียกร้อง ให้ผู้ชายทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการใช้ความรุณแรงแก่เด็กและสตรี สัญลักษณ์ที่ใช้ในการรณรงค์ครั้งนั้นคือการติดริบบิ้นที่ปกเสื้อ และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะไม่ใช้ความรุณแรงกับสตรีเพศในทุกรูปแบบ

โดยต่อมาในปี 1999 UN หรือองค์การสหประชาชาติได้ประกาศ รับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันยุติความรุณแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล" ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ริบบิ้นขาวในเชิงสัญลักษณ์ถึงการยุติความรุณแรง ทั้งในปัจจุบันการใช้ริบบิ้นขาวรณรงค์นั้นยังสื่อไปถึงการรณรงค์ยุติความรุณแรงในครอบครัวอีกด้วย

. . . . . . . . . . . 

พลังของริบบิ้นสีขาว สีขาวมีพลังช่วยสร้างสมดุลให้กับพื้นงานต่างๆ และยังให้ความรู้สึกสะอาด ปลอดภัยและเรียบง่าย โดยสีขาวจะสื้อถึงความสมบูรณ์แบบ ความเปิดเผย ความเป็นจริง การมองภาพสีขาวจะให้รู้สึกในแง่บวก ช่วยชำระล้างจิตใจ เพิ่มพลังด้านความคิดและความรู้สึก ปลดปล่อยพื้นที่ว่างให้กับไอเดียใหม่ๆ แต่ในทางกลับกัน สีขาวให้ความรู้สึกถึงความจืดชืด เบื่อหน่าย ความเหน็บหนาว และไม่มีความสุข ในผืนงานหากใช้สีขาวมากเกินไปจำทำให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่า

. . . . . . . . . . . 

 


 

ป้ายเสื้อ ป้ายคอเสื้อ ป้ายแคร์ ป้ายแท็ก ริบบิ้นสกรีน
 

ริบบิ้นสีดำ

Black Ribbon

ริบบิ้นสีดำ

สัญลักษณ์แห่ง "การไว้ทุกข็ ระลึกถึง และความอาลัย"ริบบิ้นที่ใช้สำหรับไว้อาลัยหรือไว้ทุกข์ ให้กับการสูญเสีย โดยในสากลจะนิยมติดไว้บริเวณแขนข้างซ้ายเหนือศอก

สีดำเป็นสีอมตะคลาสสิค สื่อถึงความรู้สึกที่ลึกลับ สีดำเป็นสียอดนิยมและเป็นสีที่ส่งเสริมหรือบ่งบอกถึงการควบคุมตนเอง ความเป็นอิสระ สื่อถึงสิ่งที่มองไม่เห็น ความชั่วร้ายและความมืด ในขณะเดียวกัน สีดำเป็นสีที่ให้ความรู้สึกหรูหรามีระดับ ดูมีรสนิยม ในขณะที่สีดำเป็นสีที่ดึงดูดพลังงานด้านลบ การใช้สีดำในชิ้นงานมากเกินไปอาจรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ และสีดำยังเป็นสีที่สร้างบรรยากาศไม่เป็นมิตร บ่งบอกถึงการครอบงำและ การสิ้นสุด

และในงานแฟชั่นอื่นๆ งานริบบิ้นสกรีน หรืองานป้ายคอเสื้อ ป้ายแคร์ ป้ายยี่ห้อต่างๆ ก็มักนิยมใช้ ริบบิ้นซาติน หรือป้ายลาเบล ที่มีพื้นเป็นสีดำเช่นเดียวกัน

ในส่วนของด้านแฟชั่นนั้นสีดำเริ่มถูกนำมาใช้ ในการย้อมเพื่อผลิตเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สำหรับการสวมใส่มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในยุโรปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 สีดำถูกใช้ในเครื่องแต่งกายของผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่รัฐ ไปจนถึงพ่อค้า และนายธนาคารต่างๆ สีดำได้รับความนิยมใช้ในวงการแฟชั่นเป็นอย่างมาก อย่างคอลเลคชั่น Coco Chanel ในปี 1962 ตัวอย่างคำพูดจากนักออกแบบระดับโลก

. . . . . . . . . . . 

"You can wear black at any time. You can wear it at any age. You may wear it for almost any occasion."
- Christian
Dior
"I love black because it affirms, designs and styles. A women in black dress is a pencil stroke."
- Yves Saint Laurent

. . . . . . . . . . . 

*ไว้ทุกข์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นิยามคำ ไว้ทุกข์ ว่าเป็นกริยา หมายถึง แต่งกายหรือแสดงเครื่องหมายตามประเพณีนิยมว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นตายไป เช่น ไว้ทุกข์ให้พ่อ การไว้ทุกข์โดยปรกติจะกระทำเมื่อผู้ที่สิ้นชีวิตนั้นเป็นญาติผู้ใหญ่ บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ตนเคารพรักใคร่ ผู้ที่มาร่วมพิธีในงานศพก็จะไว้ทุกข์ด้วย มีคำถามว่าการกำหนดวันไว้ทุกข์และการแต่งกายของผู้ที่ไว้ทุกข์มีหลักปฏิบัติที่เป็นแบบแผนหรือไม่ คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ในหนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า การไว้ทุกข์ไม่มีกำหนดวันที่แน่นอน เสฐียรโกเศศ (นามปากกาของพระยาอนุมานราชธน) เขียนไว้ในเรื่อง ประเพณีเนื่องในการตาย ว่า กำหนดไว้ทุกข์นั้น ขึ้นอยู่กับความผูกพันกับผู้ตาย อาจจะไว้ทุกข์เพียง ๓ วัน ๗ วัน หรือถ้าเป็นบิดามารดาก็อาจจะไว้ได้ถึง ๓ ปี อย่างในกรณีการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รัฐบาลได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับแรก ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์มีกำหนด ๑๕ วัน ต่อมา รัฐบาลได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกฉบับหนึ่งให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน

          ในเรื่องการแต่งกายของผู้ที่ไว้ทุกข์นั้น ในอดีต มีกล่าวถึงเรื่องนี้ใน ประเพณีเนื่องในการตาย ของ เสฐียรโกเศศ ว่า เดิมการไว้ทุกข์ของคนไทยมีทั้งนุ่งดำ นุ่งขาว นุ่งน้ำเงิน และนุ่งสีนกพิราบ ลางทีแถมโกนหัวด้วย ถ้าผู้ไว้ทุกข์เป็นผู้ใหญ่กว่าตาย หรือมีอายุและยศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าผู้ตาย ก็ใช้แต่งดำล้วน ถ้าผู้ไว้ทุกข์เป็นญาติชั้นผู้น้อยหรือเป็นบริวารของผู้ตาย ก็ใช้แต่งขาวล้วน ส่วนผู้ที่ไปร่วมงานจะไม่ใส่ดำล้วน อาจมีเพียงติดปลอกดำพับแขนเสื้อเท่านั้น ปัจจุบัน การไว้ทุกข์นิยมแต่งสีดำล้วน ไม่ว่าผู้ตายจะมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า เมื่อแต่งสูทหรือแต่งชุดข้าราชการปกติขาวหรือชุดเต็มยศ ให้ติดปลอกแขนสีดำที่แขนเสื้อข้างซ้าย

Credit แสงจันทร์ แสนสุภา

ป้ายเสื้อ ป้ายคอเสื้อ ป้ายแคร์ ป้ายแท็ก ริบบิ้นสกรีน
 

ริบบิ้นสีเหลือง

Yellow Ribbon

ริบบิ้นสีเหลือง

สัญลักษณ์แห่ง "การรอคอย ความหวัง และการกลับมาพบกัน"หลังจากโศกนาฏกรรม ของประเทศเกาหลีใต้ "เรื่อเซวอล"ที่ได้คร่าชีวืตเด็กนักเรียนไปเป็นหลักร้อย สร้างกระแสให้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีเหลืองที่มีความหมายถึงการรอคอย ความหวัง กลับมาให้ทุกคนตระหนักอีกครั้ง

 

Yellow Ribbon ริบบิ้นสีเหลือง ความหมายในสัญลักษณ์สากลนั้นได้รับอิทธิพลมาจาก บทเพลงที่มีชื่อว่าTie a Yellow Ribbon Round The Ole Oak treeของ Tony Orlando & Dawn ในปี 1973 โดยเนื้อหานั้น

. . . . . . . . . . . 

"นักแต่งเพลงได้แรงบันดาลใจมาจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ของนักโทษชายผู้หนึ่งที่กำลังจะพ้นโทษออกจากเรือนจำ แต่ครั้นใกล้ครบกำหนดการปล่อยตัวเข้าได้กังวลว่าภรรยาที่รักของเค้ายังคงรออยู่หรือไม่ เขาจึงได้เขียนจดหมายไปหาภรรยาของเค้าเพื่อเป็นการถามไถ่ และยื่นคำขอที่ว่าถ้าหากภรรยายังคงรักและรอเขาอยู่ ให้เธอนำริบบิ้นสีเหลืองมาผูกไว้ที่ต้นโอ๊ค เพื่อให้เขาเห็นได้ชัดเจน ตอนกลับไป หรือถ้าไม่มีใจให้กันแล้วเค้าจะได้นั่งรถผ่านเลยไปยามที่ไม่เห็นริบบิ้นบนต้นโอ๊ค ซึ่งสุดท้ายแล้วเข้าก็เห็นริบบิ้นสีเหลืองบนต้นโอ๊คจริงๆ          ด้วยเนื้อหาของเพลงบวกกับความหมายที่ซึ่งกินใจ ทำให้คนอเมริกายามนั้นที่อยู่ในสงคราม ต่างใช้ริบบิ้นสีเหลืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต้อนรับการกลับมาของเชลยสงครามหรือทหารที่ต้องพลัดถึ่นจากบ้านไปนานๆ และจนถึงปัจจุบันที่ริบบิ้นสีเหลืองได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง "การรอคอย ความหวัง และการกลับมาพบกัน"
. . . . . . . . . . . 

ป้ายเสื้อ ป้ายคอเสื้อ ป้ายแคร์ ป้ายแท็ก ริบบิ้นสกรีน
 

ริบบิ้นสีชมพู

Pink Ribbon

ริบบิ้นสีชมพู

สัญลักษณ์ของการ รณรงค์มะเร็งเต้านม

ย้อนไปกว่าครึ่งศตวรรษในยุคที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงจำนวนมากต้องอยู่ในกรอบที่ว่า ต้องทำตัวให้สวย ดูดี เพื่อให้ผู้ชายพึงพอใจ แต่นั่นไม่รวม เอสเต ลอเดอร์ (Estée Lauder) หนึ่งในตำนานเจ้าแม่วงการความงามระดับโลก ชื่อและนามสกุลของ Estee คือชื่อแบรด์ Hi-end อย่าง Estée Lauder นอกจากนั้นยังมี La mer , Bobbi Brown , MAC , Tom Ford Beauty อีกด้วย ซึ่งเธอมีแนวคิดที่ว่า "ผู้หญิงทุกคนควรดูแลตัวเองให้ดูดี ไม่ใช่เพื่อผู้ชาย แต่เพื่อตัวเอง" และเธอคนนี้คือ ผู้ร่วมก่อตั้ง ให้ใช้ ริบบิ้นสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ ของการรณรงค์

. . . . . . . . . . . 

โดยบริษัท Hi-end อย่าง Estée Lauder มีการออกแคมเปญใหม่ทุกๆ ปีเพื่อสนับสนุนและ รณรงค์ตามพัธกิจที่ เอเวอลิน เอช. ลอเดอร์ ได้ร่วมดำเนินการเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปีนับตั้งแต่ เริ่มใช้สัญลักษณ์ ริบบิ้นสีชมพูนี้#TimeToEndBreastCancer


. . . . . . . . . . . 

ป้ายเสื้อ ป้ายคอเสื้อ ป้ายแคร์ ป้ายแท็ก ริบบิ้นสกรีน
 

ริบบิ้นสีแดง

Red Ribbon

ริบบิ้นสีแดง


สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ เกี่ยวกับโรคเอดส์ หรือ (World AIDS Day) โดยในทางสากลนั้นกำหนดให้ริบบิ้นสีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ที่สื้อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ผู้ป่วยโรค HIVs จะต้องอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลาย
สาเหตุที่เลือกใช้สีแดงนั้นมาจาก การที่สีแดงเป็นสัญลักษณ์ แทนได้ทั้งเลือดและความรัก ซึ่งเปรียบเสมือนกับความรักความห่วงใยของผู้คนในสังคมต่อ โรคเอดส์


 

ชาวจีนเชื่อว่า สีแดงเป็นสีแห่งความโชคดี และไล่สิ่งชั่วร้ายได้ ในวันตรุษจีน นอกจากอั่งเปาเป็นซฮงสีแดงแล้ว ชายจีนหรือ ไทยเสื้อสายจีนนิยมแต่งตัวด้วยเสื้อสีสันสดใสอย่างสีแดง เพื่อเป็นการต้อนรับสิ่งดีๆ ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ จะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆไปตลอดทั้งปี เรียกได้ว่าเป็นที่แรงประจำปีเลยทีเดียว

. . . . . . . . . . . 

"ในส่วนของแฟชั่นนั้น เรียกได้ว่าสีที่ ฮอทเด่นสะดุดตาที่สุด ก็คงไม่พ้น สีแดงนี่เอง สีแดงเป็นสีที่โดดเด่น สดใส แถมยังขับผิวของผู้ใส่ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถแมทซ์ได้อีกหลายสี"


. . . . . . . . . . . 

ป้ายเสื้อ ป้ายคอเสื้อ ป้ายแคร์ ป้ายแท็ก ริบบิ้นสกรีน
 

ริบบิ้นสีกรมท่า

Blue Ribbon

ริบบิ้นสีน้ำเงิน

สัญลักษณ์ของความเป็นเลิศ ดีเยี่ยม
ประเพณีหรือวัฒนธรรมในแถบยุโรปใช้ริบบิ้นสีน้ำเงิน (Blue Ribbon) เพื่อสื้อถึงของที่มีคุณภาพเยี่ยม หรือของหรือบุคคลที่แข่งขันชนะเลิศจากการแข่งขันหรือการประกวดต่างๆ หากมีโบว์หรือ Ribbon ในการประดับชิ้นงานจะใช้เป็นสีน้ำเงิน เพื่อ เรียกผลงานหรือบุคคลนั้นๆ ว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์น้ำเงิน เป็นที่นิยมจนมีบทเพลงที่ ชื่อว่า Redneck White Socks and Blue Ribbon Beer

แต่ในส่วนของโซนเอเซียจะนิยมใช้ริบบิ้นแดงมากกว่า เนื่องจากรับวัฒนธรรมมาจากชาวจีนที่เป็นชาวเอเซียเช่นกันมากกว่า ชาวจีนนิยมสีแดงเนื่องจากสื่อถึงความหมายที่ดี ในอดีตมักจะเรียกการประดับประดาด้วย"แพรแดง" แต่ภายหลังมีการรับวัฒนธรรมทางฝั่งยุโรปเพิ่มเข้ามาหากมีการประดับด้วยโบว์หรือ Ribbon จะใช้เป็นสีแดงอันเป็นที่มาของคำว่า ผลงานชิ้นโบว์แดงนั่นเอง

. . . . . . . . . . . 

โดยบริษัท Hi-end อย่าง Estée Lauder มีการออกแคมเปญใหม่ทุกๆ ปีเพื่อสนับสนุนและ รณรงค์ตามพัธกิจที่ เอเวอลิน เอช. ลอเดอร์ ได้ร่วมดำเนินการเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปีนับตั้งแต่ เริ่มใช้สัญลักษณ์ ริบบิ้นสีชมพูนี้#TimeToEndBreastCancer


. . . . . . . . . . . 

ป้ายเสื้อ ป้ายคอเสื้อ ป้ายแคร์ ป้ายแท็ก ริบบิ้นสกรีน
 

bottom of page